O analiză a deficitelor externe și a excedentelor comerciale externe la nivel global în contextul pandemiei de COVID-19 efectuată de FMI pentru a realiza o comparație între criza financiară  actuală și cea din 2010 și pentru a identifica liniile de acțiune pentru o redresare economică eficientă adecvate circumstanțelor fiecărui stat, în funcție de dezechilibrele cu care se confruntă și de strategiile adoptate în legătură cu politica monetară, barierele tarifare și netarifare și politica de economisire poate fi consultată aici.

Copyright foto: 123RF Stock Photo