Dezechilibre globale și criza generată de COVID-19

O analiză a deficitelor externe și a excedentelor comerciale externe la nivel global în contextul pandemiei de COVID-19 efectuată de FMI pentru a realiza o comparație între criza financiară  actuală și cea din 2010 și pentru a identifica liniile de acțiune pentru o redresare economică eficientă adecvate circumstanțelor fiecărui stat, în funcție de dezechilibrele